ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ MED4U
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία με τον Κωδικό ID που αναγράφεται στο συμφωνητικό και στην κάρτα μέλους σας και το επώνυμο ενός εκ των δικαιούχων, όπως ακριβώς αναγράφεται στο συμφωνητικό σας.

 

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με την είσοδό σας, καλέστε μας στη γραμμή βοήθειας στο τηλέφωνο 210-6122225.

ΚΩΔΙΚΟΣ (ID) Υποχρεωτικό
ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΟΥΣ Υποχρεωτικόμε ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ελληνικά